CONTACTE

DIRECTORA

Marina Bronchales

marina.bronchales@fctennis.cat

TOURNAMENT MANAGER

Marina Bronchales

marina.bronchales@fctennis.cat

REFEREE

Jordi Margó

arbitratge@fctennis.cat

PREMSA

Marta Escubós

premsa@fctennis.cat 

PATROCINADORS

patros-blau